Cyberbezpieczeństwo OT jest niezwykle ważne, ponieważ sieci te są podatne na ataki cybernetyczne. Nie wystarczy tylko korzystać z dobrych rozwiązań do ochrony danych. Na szczęście istnieje wiele producentów, którzy głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci OT. W tym artykule dowiesz się o tym, czym jest sieć przemysłowa oraz zaprezentujemy najlepsze rozwiązania od producentów jak Greycortex, Nozomi Networks, Fortinet, SentinelOne, Delinea, Rapid7, Huawei, Commvault oraz Veracode.

Bezpieczna sieć OT i IT wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego nie tylko technologie, ale także wyzwania, zagrożenia oraz istotę standardów i regulacji. W tej drugiej części artykułu skupimy się na tych aspektach, jednocześnie rozszerzając opis producentów rozwiązań bezpieczeństwa.

Czym jest sieć OT?

Sieć przemysłowa to połączone urządzenia, które kontrolują i monitorują procesy przemysłowe. W systemie tym kluczowe są elementy takie jak panele operatorskie, regulatory, czujniki, urządzenia pomiarowe czy sterowniki. Zwykle sieci te pracują w środowisku OT, co oznacza, że muszą być szczególnie zabezpieczone przed zagrożeniami cybernetycznymi. Bezpieczeństwo cyfrowe takiej sieci jest bardzo ważne, ponieważ atak na nią może prowadzić do awarii systemów produkcyjnych, a nawet do katastrofy przemysłowej.

Identyfikacja zagrożeń i wyzwań

W kontekście sieci przemysłowych, należy zwrócić uwagę na takie zagrożenia jak cyberataki celowane, awarie systemów, błędy ludzkie i fizyczne wtargnięcia. Rosnąca liczba połączeń IoT oraz integracja OT i IT stwarza nowe wektory ataków. Wyzwanie stanowi także szybka ewolucja zagrożeń i konieczność ciągłej aktualizacji systemów ochrony.

Standardy i regulacje

Standardy takie jak ISA/IEC 62443, NIST SP 800-82, czy dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems) są kluczowe w kształtowaniu polityk bezpieczeństwa sieci przemysłowych. Zapewniają one ramy do oceny ryzyka, implementacji środków ochrony oraz zarządzania incydentami. Dyrektywa NIS2 nakłada na kluczowe organizacje obowiązek przyjęcia kompleksowych praktyk. Obejmuje to identyfikację, ocenę i łagodzenie ryzyka cybernetycznego oraz wdrażanie zaawansowanych środków bezpieczeństwa i regularnych audytów. Dyrektywa podkreśla również znaczenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, odzwierciedlając wzajemne powiązania nowoczesnych infrastruktur cyfrowych.

Dodatkowo, NIS2 wprowadza bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące odpowiedzialności zarządu za dojrzałość cyberbezpieczeństwa, co obejmuje przeprowadzanie ocen ryzyka i zatwierdzanie planów leczenia ryzyka. Dyrektywa sugeruje również szkolenie zarządu i pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć świadomość na wszystkich szczeblach organizacji.

Jak zadbać o bezpieczeństwo OT?

Przede wszystkim należy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa i zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach. Infrastruktura OT często opiera się na przestarzałych systemach i protokołach komunikacyjnych, które nie zostały zaprojektowane z myślą o cyberbezpieczeństwie. Dlatego ważne jest, aby zmodernizować infrastrukturę sieciową i wprowadzić nowoczesne rozwiązania, takie jak firewalle przemysłowe czy systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom. Nozomi Networks specjalizuje się w bezpieczeństwie OT, dostarczając rozwiązania monitorujące infrastrukturę przemysłową. Ich systemy pozwalają na pełną wizualizację działania sieci, identyfikację zagrożeń i zapewnienie ciągłości produkcji poprzez szybką reakcję na incydenty. Fortinet z kolei dostarcza wszechstronne rozwiązania bezpieczeństwa, w tym firewalle nowej generacji, które są niezastąpione w ochronie sieci przemysłowych. Ich produkty integrują różne warstwy zabezpieczeń, tworząc spójny i elastyczny system ochrony przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami.

Monitorowanie i kontrola dostępu

Należy również wdrożyć odpowiednie procedury, takie jak silne uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie poufnych danych oraz regularne tworzenie kopii zapasowych. Warto rozdzielić sieć OT od sieci IT, aby w przypadku ataku, zagrożone były tylko wybrane systemy. Istotne jest także przeszkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz opracowanie procedur reagowania na potencjalne incydenty. W kontekście uwierzytelniania i kontroli dostępu jednym z wiodących producentów jest Delinea. Ich rozwiązania pomagają w utrzymaniu zgodności z regulacjami i standardami branżowymi. Huawei oferuje natomiast zaawansowane rozwiązania do masowego przechowywania danych, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania w środowiskach OT. Ich systemy pamięci masowej zapewniają wysoką wydajność, niezawodność oraz łatwość zarządzania danymi, co jest istotne w kontekście ochrony przed utratą danych i szybkim odzyskiwaniem po awariach. Commvault z kolei specjalizuje się w zaawansowanym zarządzaniu danymi i odzyskiwaniu po awarii. Ich rozwiązania umożliwiają bezpieczne przechowywanie danych, szybkie odzyskiwanie po incydentach i zapewnienie ciągłości operacji przemysłowych, co jest kluczowe w ochronie przed skutkami cyberataków. Rapid7 dostarcza kompleksowe narzędzia do zarządzania zagrożeniami, które pozwalają na efektywne monitorowanie sieci OT i szybkie reagowanie na incydenty. Ich produkty umożliwiają dokładną analizę bezpieczeństwa, identyfikację słabych punktów oraz optymalizację środków ochrony.

Blokowanie zagrożeń

Kolejnym krokiem powinno być wdrożenie zaawansowanych systemów monitorowanie sieci OT i wykrywających anomalie, które mogą sygnalizować cyberatak. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie i izolacja zagrożonych elementów infrastruktury. Warto rozważyć zatrudnienie zewnętrznego audytora, który przeprowadzi testy penetracyjne sieci i aplikacji w celu identyfikacji podatności. Greycortex oferuje zaawansowane narzędzia do analizy ruchu sieciowego, zdolne do wykrywania anomalii i zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ich rozwiązania, bazujące na uczeniu maszynowym, pozwalają na szybką identyfikację i reagowanie na nietypowe zachowania w sieciach OT, zwiększając ich odporność na cyberataki. SentinelOne koncentruje się na ochronie endpointów, kluczowych w środowiskach OT. Ich rozwiązania bazują na AI, by zapewnić proaktywną ochronę przed nowymi i rozwijającymi się zagrożeniami, jednocześnie minimalizując wpływ na wydajność systemów. Veracode dostarcza narzędzia do bezpieczeństwa aplikacji, kluczowe dla sieci OT. Ich rozwiązania pomagają w identyfikowaniu i naprawie luk w zabezpieczeniach oprogramowania, co jest niezbędne do ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami i utrzymania zgodności z normami bezpieczeństwa.

Sprawdź wszystkie kroki jakie należy podjąć aby skutecznie zabezpieczyć swoją sieć przemysłową: Pięć kroków do bezpiecznej sieci przemysłowej

Podsumowanie

Bezpieczeństwo OT powinno być priorytetem każdej nowoczesnej organizacji. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań, ciągły monitoring zagrożeń i szybka reakcja na incydenty – to kluczowe czynniki pozwalające uniknąć katastrofalnych skutków włamania do infrastruktury przemysłowej. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo sieci OT z pewnością się opłaci, chroniąc poufne dane i zapewniając ciągłość działania.

Bezpieczeństwo OT i IT to złożone wyzwanie, wymagające zintegrowanego podejścia obejmującego technologię, świadomość zagrożeń i zgodność z regulacjami. Współpraca z renomowanymi producentami takimi jak Greycortex, Nozomi Networks, Fortinet, SentinelOne, Delinea, Rapid7, Huawei, Commvault, Veracode może zapewnić firmom przemysłowym niezbędne narzędzia i rozwiązania do skutecznej ochrony ich infrastruktury OT.