W miarę upowszechniania się łączności sieciowej i automatyzacji procesów online coraz większą troskę budzi kwestia bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem i działaniach zmierzających do zachowania skuteczności operacyjnej jest często ocena luk w zabezpieczeniach i wykrywanie zagrożeń. Dogłębna, inteligentna analiza luk w zabezpieczeniach, anomalii sieciowych, czynnych zagrożeń i problemów związanych z procesami przemysłowymi pozwala ograniczyć potencjalne zagrożenia, zoptymalizować i usprawnić procesy oraz podjąć szybkie działania zaradcze w złożonej rzeczywistości OT/IoT. Nozomi Networks oferuje partnerską współpracę we wdrażaniu rozwiązań w zakresie widoczności OT i IoT i cyberbezpieczeństwa w szerokiej gamie procesów przemysłowych i branż infrastruktury krytycznej. Istotą metody platformy Nozomi Networks są etapy analizy procesu: przewidywanie, diagnozowanie i reagowanie.

Platforma zapewnia opisane niżej kluczowe funkcje pomocne w wykonywaniu typowych zadań z zakresu administrowania, zabezpieczenia i pracy w sieci na każdym z etapów procesu.

W miarę upowszechniania się łączności sieciowej i automatyzacji procesów online coraz większą troskę budzi kwestia bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem i działaniach zmierzających do zachowania skuteczności operacyjnej jest często ocena luk w zabezpieczeniach i wykrywanie zagrożeń. Dogłębna, inteligentna analiza luk w zabezpieczeniach, anomalii sieciowych, czynnych zagrożeń i problemów związanych z procesami przemysłowymi pozwala ograniczyć potencjalne zagrożenia, zoptymalizować i usprawnić procesy oraz podjąć szybkie działania zaradcze w złożonej rzeczywistości OT/IoT. Nozomi Networks oferuje partnerską współpracę we wdrażaniu rozwiązań w zakresie widoczności OT i IoT i cyberbezpieczeństwa w szerokiej gamie procesów przemysłowych i branż infrastruktury krytycznej. Istotą metody platformy Nozomi Networks są etapy analizy procesu: przewidywanie, diagnozowanie i reagowanie.

Platforma zapewnia opisane niżej kluczowe funkcje pomocne w wykonywaniu typowych zadań z zakresu administrowania, zabezpieczenia i pracy w sieci na każdym z etapów procesu.

Przewidywanie

Pierwszym etapem osiągania dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa jest wiedza o tym, co
znajduje się w danej sieci i umiejętność przewidywania potencjalnych zagrożeń.
Nozomi Networks zapewnia wgląd we wszystkie urządzenia fizyczne połączone z siecią (węzły
końcowe) i zebranie danych u źródła, aby ujawnić ewentualne luki w zabezpieczeniach
i wskazać miejsca, na których należy skupić działania dotyczące zarządzania ryzykiem.
Wizualizacja połączeń urządzeń i wzorców ruchu w celu monitorowania działań zgodnych
z przepisami. Zagrożenia bezpieczeństwa można przewidzieć zanim zagrożą ciągłości działania
firmy, co pozwala ograniczyć ryzyko i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami.

PODSTAWOWE FUNKCJE PLATFORMY

Pasywne wykrywanie zasobów | Wizualizacja sieci | Baza danych luk w zabezpieczeniach | Asset Intelligence

Diagnozowanie

Ograniczenie ryzyka i przewidywanie potencjalnych problemów nie dają gwarancji
wyeliminowania każdego nowego zagrożenia. Dla identyfikacji i diagnozowania zagrożeń lub
wiedzy o anomaliach procesowych, kluczowe znaczenie ma ciągłe monitorowanie procesów
i ruchu.
Nozomi Networks wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe jako środek
zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych informacji i analiz o sieci. Dane z analizy
zagrożeń pozwalają na bieżąco śledzić sygnatury i wskaźniki naruszeń bezpieczeństwa (IOC)
ustalone na podstawie najnowszych ataków typu Zero-Day i trendów w zakresie
oprogramowania ransomware.

PODSTAWOWE FUNKCJE PLATFORMY

Monitorowanie | Pakiety zawartości | Threat Intelligence | Wykrywanie anomalii

Reagowanie

Kiedy trzeba szybko reagować na naruszenie bezpieczeństwa w sieciach OT lub problem ze
sterowanym procesem, potrzebne są użyteczne informacje, które pozwolą rozwiązać przyczynę
przy minimalnych kosztach i ograniczonym wpływie na działalność firmy.
Nozomi Networks dostarcza użytkownikom pełne informacje, dane i wiedzę z urządzeń i ruchu
sieciowego w całej organizacji, w czasie rzeczywistym, aby szybko reagować na pojawiające
się problemy i odpowiednio reagować na nie.

PODSTAWOWE FUNKCJE PLATFORMY

Time Machine | Raporty | Tablice wskaźników i alerty | Zestawy instrukcji