Delinea (powstała z połączenia Thycotic i Centrify) jest przodującym producentem rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM, privileged access management) dla nowoczesnych, hybrydowych przedsiębiorstw. Chroni dostęp uprzywilejowany, również do infrastruktury krytycznej podnosząc poziom bezpieczeństwa oraz zapewniając zgodność z regulacjami prawnymi.

Proces cyfryzacji i transfer do chmury, z jednej strony przyśpiesza rozwój przedsiębiorstw, z drugiej zwiększa ryzyko zagrożeń. Organizacje muszą spełniać coraz bardziej skomplikowane wymagania dotyczące dostępu uprzywilejowanego.

Poznaj rozwiązania Delinea:

Delinea Secret Server

Zespoły operacyjne IT i ds. zabezpieczeń zarządzają rozwiązaniem Secret Server przy użyciu zaawansowanych środków kontroli opartych na politykach — bez złożoności i obciążeń typowych dla starszych rozwiązań PAM. Secret Server ułatwia skuteczne zarządzanie dostępem uprzywilejowanym.

 • Ochrona poświadczeń do kont uprzywilejowanych – magazyn chroni hasła, klucze tajne, inne klucze i certyfikaty w całym przedsiębiorstwie. Aktywna ochrona obejmuje automatyczne tworzenie, rotację i wygasanie haseł
 • Wykrywanie podejrzanej aktywności – zarządzanie sesjami w czasie rzeczywistym, integracja z rozwiązaniami SIEM i skanerami podatności
 • Zmniejszanie powierzchni ataku – wykrywanie niezarządzanych kont z uprawnieniami w całym przedsiębiorstwie.
 • Audytowanie i raportowanie – szczegółowe dzienniki działań z uprawnieniami umożliwiają wyszukiwanie i pomagają w dochodzeniach
 • Kontrola nad dostępem uprzywilejowanym – szczegółowa kontrola oparta na politykach dotyczy wszystkich rodzajów uprzywilejowanych tożsamości. Obsługa niestandardowych skryptów umożliwia konfigurowanie zależności i integracji na Twoich warunkach

Delinea Server Suite

Ochrona serwerów przed atakami wykorzystującymi tożsamość

 • Podnoszenie uprawnień
 • Konsolidacja tożsamości przez dołączanie do Active Directory platform innych niż Windows (AD Bridging)
 • Wymuszanie uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Poprawa zgodności z regulacjami prawnymi i reakcji na incydenty

Delinea Cloud Suite

Zabezpieczanie dostępu do infrastruktury hybrydowej i  wielochmurowej

 • Ujednolicanie zarządzania politykami
 • Wymuszanie uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Pośredniczenie między usługami katalogowymi

Delinea Account Lifecycle Manager

Kontrola kont serwisowych i zarządzanie nimi

 • Ustanawianie przepływu pracy
 • Delegowanie własności, kreowanie kont serwisowych
 • Wymuszanie nadzoru
 • Likwidowanie kont

Delinea Privilege Manager

Wdrażanie kontroli nad aplikacjami w punktach końcowych

 • Wdrażanie agentów
 • Zarządzanie kontami
 • Definiowanie polityk
 • Podnoszenie uprawnień aplikacji
 • Zwiększanie produktywności

Delinea Database Access Controller

Centralizacja zabezpieczenia połączeń baz danych

 • Zabezpieczanie baz danych
 • Zarządzanie uprawnionymi użytkownikami
 • Dostęp na potrzeby inspekcji
 • Modernizacja uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Połączenia proxy

Delinea DevOps Secrets Vault

Ochrona kluczy potrzebnych zespołom DevOps oraz narzędziom zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA)

 • Ustanawianie magazynu
 • Centralizacja kluczy
 • Automatyzacja i skalowanie
 • Zarządzanie kluczami
 • Wystawianie certyfikatów

Delinea Privilege Behavior Analytics

Integracja zaawansowanych raportów, wykrywania zagrożeń i reakcji na incydenty

 • Zabezpieczanie kont
 • Ustanawianie poziomów odniesienia
 • Monitorowanie i identyfikacja
 • Alerty
 • Podejmowanie działań

Delinea Cloud Access Controller

Zabezpieczanie dowolnych aplikacji internetowych

 • Stosowanie szczegółowej kontroli dostępu opartej na rolach
 • Ukrywanie poufnych danych
 • Zabezpieczanie starszych aplikacji
 • Ochrona w mediach społecznościowych
 • Ograniczanie dostępu do adresów URL

Delinea Connection Manager

Ujednolicone zarządzanie sesjami zdalnymi

 • Ustanawianie dostępu zdalnego
 • Zarządzanie sesjami
 • Centralizacja sterowania
 • Rejestrowanie sesji
 • Śledzenie i inspekcja