Veracode to uznana firma specjalizująca się w bezpieczeństwie oprogramowania, która od 2006 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania dla firm na całym świecie. Misją firmy jest zapewnienie, że oprogramowanie jest bezpieczne od początku, a ich platforma umożliwia ciągłe znajdowanie i naprawianie luk bezpieczeństwa.

Platforma Veracode

Głównym produktem firmy jest Veracode Application Security Platform. Jest to platforma, która zawiera wszystkie typy testów bezpieczeństwa aplikacji – statyczną analizę, dynamiczną analizę, analizę składu oprogramowania i inne.

Analiza statyczna i dynamiczna

Analiza statyczna polega na badaniu kodu źródłowego aplikacji w celu identyfikacji potencjalnych luk bezpieczeństwa. Jest to proces, który odbywa się jeszcze przed uruchomieniem oprogramowania, co pozwala na wykrycie i naprawę błędów na wczesnym etapie.

Z drugiej strony, analiza dynamiczna polega na testowaniu aplikacji podczas jej działania. Pozwala to na identyfikację problemów, które mogą wystąpić tylko podczas rzeczywistego użytkowania oprogramowania.

Analiza składu oprogramowania

Innym kluczowym elementem platformy Veracode jest analiza składu oprogramowania. Pozwala ona na identyfikację i zarządzanie bibliotekami i komponentami zewnętrznymi używanymi w aplikacji. Dzięki temu, firmy mogą łatwo zidentyfikować i zaktualizować te komponenty, które mogą zawierać znane luki bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w ciągłym procesie

Jednym z najważniejszych aspektów platformy jest jej zdolność do zapewnienia ciągłego procesu bezpieczeństwa. Dzięki temu, organizacje mogą ciągle monitorować i poprawiać bezpieczeństwo swoich aplikacji, niezależnie od etapu, na którym się znajdują.

Platforma Veracode pozwala na integrację z istniejącymi narzędziami i procesami, co umożliwia łatwą implementację ciągłych testów bezpieczeństwa. Dzięki temu, firmy mogą łatwo zintegrować bezpieczeństwo z ich codzienną pracą, co prowadzi do lepszego i bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem.

Opinie użytkowników o Veracode

Veracode cieszy się pozytywnymi opiniami użytkowników, którzy chwalą firmę za jej wszechstronne podejście do bezpieczeństwa. Wg recenzji na Gartner Peer Insights, platforma Veracode jest wysoko oceniana za swoją zdolność do ciągłego wykrywania i naprawiania luk bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Veracode to lider w dziedzinie bezpieczeństwa oprogramowania, który dostarcza kompleksowe rozwiązania dla firm na całym świecie. Ich platforma pozwala na ciągłe monitorowanie i poprawę bezpieczeństwa aplikacji, co pozwala firmom na efektywne zarządzanie ryzykiem.