Jednym z liderów na rynku ochrony IT jest firma SentinelOne, która oferuje zaawansowane rozwiązania EDR (Endpoint Detection and Response) oraz XDR (Extended Detection and Response). Przyjrzyjmy się najważniejszym produktom i usługom tej firmy, sprawdźmy jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwom.

Rozwiązania SentinelOne: Wprowadzenie do EDR i XDR

EDR (Endpoint Detection and Response) to termin, który w dzisiejszych czasach stał się nieodłącznym elementem strategii cyberbezpieczeństwa. Polega on na monitorowaniu, wykrywaniu i reagowaniu na zagrożenia w czasie rzeczywistym, zwłaszcza na poziomie końcowych urządzeń (endpointów). SentinelOne to jedna z firm, która wypracowała unikalne podejście do EDR.

XDR (Extended Detection and Response) to krok naprzód w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To rozszerzenie koncepcji EDR o bardziej holistyczne podejście. XDR nie ogranicza się tylko do endpointów, ale łączy dane z różnych źródeł, takich jak sieć czy chmurę, by dostarczyć bardziej kompleksową ochronę. W SentinelOne, XDR jest rozumiane jako połączenie EDR, z ochroną na poziomie sieci oraz aplikacji, co czyni je jednym z liderów na rynku XDR.

Produkty i usługi SentinelOne

1. SentinelOne Singularity Platform

SentinelOne Singularity Platform to jedno z najważniejszych narzędzi firmy. Jest to platforma, która łączy w sobie EDR, XDR i wiele innych funkcji, by dostarczyć kompleksową ochronę dla organizacji. Oprogramowanie to bazuje na sztucznej inteligencji (AI) i maszynowym uczeniu się (machine learning), co pozwala na automatyczne wykrywanie i reagowanie na zagrożenia. Platforma jest skalowalna i dostępna jest w następujących pakietach

  • Core
  • Control
  • Complete

2. Singularity Ranger AD

Singularilty Ranger to usługa chmurowa dedykowana do ochrony Active Directory i Azure AD. Ochrona przed atakami na Active Directory jest kluczowa dla wielu przedsiębiorstw i Singularity Ranger AD zapewnia wykrywanie i reagowanie na zagrożenia na najwyższym poziomie

4. Singularity Cloud

Usługa chroniąca środowiska chmurowe takie jak AWS, Azure, Google Cloud. Działająca w czasie rzeczywistym i w zautomatyzowany sposób wykrywa i reaguje na zagrożenia pojawiające się w środowiskach chmurowych. Zarządzanie jest niezwykle proste, ponieważ zarządzanie wszystkimi instancjami dostępne jest z jednej konsoli.

Jakie korzyści przynoszą rozwiązania SentinelOne?

Rozwiązania SentinelOne mają wiele zalet, które przekładają się na konkretne korzyści dla organizacji:

1. Szybkość reakcji

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się, SentinelOne umożliwia natychmiastową reakcję na zagrożenia. To oznacza, że ataki są neutralizowane zanim zdążą spowodować szkody.

2. Skuteczność

Kombinacja EDR i XDR oraz zaawansowane technologie AI pozwala na bardzo skuteczną ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami, włącznie z atakami typu zero-day.

3. Usprawnienie administracji

Narzędzia SentinelOne ułatwiają codzienne zarządzanie bezpieczeństwem. Automatyzacja zadań oraz centralne zarządzanie oznaczają mniejsze obciążenie dla zespołu IT.

4. Kompleksowa ochrona

Dzięki XDR, SentinelOne nie ogranicza się do ochrony endpointów, ale uwzględnia całe środowisko IT, łącznie z siecią i aplikacjami.

Podsumowanie

SentinelOne to firma, która wprowadza rewolucję w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jej zaawansowane rozwiązania EDR i XDR, oparte na sztucznej inteligencji, pozwalają na skuteczną ochronę przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami. Produkty i usługi SentinelOne są skalowalne i dedykowane zarówno małym firmom, jak i dużym korporacjom. Dzięki nim, organizacje mogą zachować spokój w obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni i skupić się na swojej działalności. SentinelOne to przyszłość bezpieczeństwa IT.