FortiSOAR wspiera zespoły bezpieczeństwa IT/OT w ochronie przed atakami poprzez centralizację zarządzania incydentami i automatyzację działań analitycznych wymaganych do skutecznego badania zagrożeń i reagowania na nie.

Dlaczego FortiSOAR?

Korzystając z FortiSOAR, można scentralizować, ustandaryzować i zautomatyzować operacje bezpieczeństwa IT/OT oraz wszelkie krytyczne funkcje przedsiębiorstwa. Dzięki ponad 500 integracjom, rozbudowanym funkcjom, rozwiązaniom dla konkretnych przypadków użycia wspierającym wydajność SOC/NOC/OT, FortiSOAR obsługuje najlepsze w swojej klasie procedury dostosowane do konkretnych potrzeb.

Klucz do operacji bezpieczeństwa OT

FortiSOAR spełnia wymagania OT dzięki takim funkcjom, jak:

  • oparte na ryzyku zarządzanie zasobami i podatnościami,
  • widoki MITRE ATT&CK ICS,
  • podręczniki naprawiania zagrożeń OT oraz pełna integracja ekosystemu OT.

Niezależnie od tego, czy rozszerzasz swój SOC, aby chronić OT, czy też zwiększasz możliwości bezpieczeństwa swojego centrum kontroli OT, FortiSOAR jest ważnym narzędziem reagowania na zagrożenia i wydajności SecOps.

Idealny dla wdrożeń korporacyjnych i MSSP

Bogate funkcje, elastyczność i licencjonowanie FortiSOAR są atrakcyjne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród rozwiązań SaaS, lokalnych, hostingu w chmurze publicznej lub zaufanych partnerów MSSP.