FortiNAC to rozwiązanie, które  zapewnia widoczność, kontrolę i zautomatyzowaną reakcję na wszystko, co łączy się z siecią. FortiNAC zapewnia ochronę przed zagrożeniami IoT, rozszerza kontrolę na urządzenia sieciowe innych firm i organizuje automatyczną reakcję na szeroki zakres zdarzeń sieciowych.

System FortiNAC realizuje zadania, kluczowe dla kompleksowego systemu kontroli dostępu do sieci LAN oraz Wi-Fi.

Widoczność

  • Dzięki głębokiej integracji z infrastrukturą dostępową FortiNAC otrzymuje od niej informacje o każdym adresie MAC podłączonym do dowolnego portu przełącznika lub rozgłaszanego SSID sieci bezprzewodowej.
  • FortiNAC wykorzystuje kilkanaście metod skanowania i profilowania urządzeń końcowych, umożliwiających określenie, z jakim urządzeniem końcowym mamy do czynienia.

Kontrola

  • FortiNAC posiada mechanizmy mikrosegmentacji, pomocne w kontroli dostępu do sieci dla urządzeń końcowych oraz narzędzia skanowania urządzeń końcowych pod kątem ich zgodności z polityką firmy.

Automatyzacja

  • Dzięki integracji z systemami bezpieczeństwa FortiNAC może rekonfigurować przydzielony urządzeniu końcowemu segment w sieci na podstawie zdarzeń zarejestrowanych np. w systemie Next Generation Firewall lub SIEM.