FortiAP to marka bezprzewodowych punktów dostępu (WLAN access points) oferowanych przez firmę Fortinet. Punkty te są zarządzane centralnie przez zintegrowany kontroler WLAN dowolnego urządzenia zabezpieczającego FortiGate lub za pośrednictwem portalu udostępniania i zarządzania FortiLAN Cloud.

Dzięki integracji funkcji kontrolera sieci bezprzewodowej z urządzeniami typu firewall, FortiAP są proste do wdrożeń i łatwe w zarządzaniu. Cechuje je:

 • Ujednolicona konsola zarządzania upraszczająca operacje, zapewniając tym samym spójność w skutecznym egzekwowaniu zasad i zgodności z przepisami.
 • Wbudowana podstawa dla dostępu do sieci zerotrust (ZTNA) i bezpiecznego dostępu do usług brzegowych (SASE), pozwalająca na elastyczność we wdrażaniu.
 • Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN od lidera w dziedzinie bezpieczeństwa sieci. Zintegrowana zapora, IPS, kontrola aplikacji i filtr sieciowy chronią bezprzewodową sieć LAN przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Dzięki wszechstronnym możliwościom instalacyjnym rozwiązania FortiAP wpisują się w potrzeby przedsiębiorstw różnej wielkości. Np.:

Pojedynczy, wielopoziomowy budynek lub kampus korporacyjny / edukacyjny z grupą dużych budynków

 • Konstrukcje o wysokiej przepustowości, w tym Dual 5GHz i tri-band z Wi-Fi 6E, umożliwiają podłączenie maksymalnej liczby urządzeń klienckich do sieci w tym samym czasie bez nadmiernego przeciążenia.
 • Pełna funkcjonalność NOC z widocznością sieci i AIOps upraszcza złożone wdrożenie sieci do rozwiązania zarządzanego przez zespoły IT dowolnej wielkości.

Rozproszona liczba małych lokalizacji, często bez lokalnego działu IT

 • Wbudowane funkcje NAC umożliwiają bezpieczne wdrażanie urządzeń w zdalnych lokalizacjach, w których dział IT nie ma niezawodnego dostępu.
 • Orkiestracja procesów zarządzania pozwala na szybkie i łatwe wdrażanie bez konieczności zatrudniania wykwalifikowanych instalatorów w każdej lokalizacji.

Mikro oddział

 • Może działać jako punkt końcowy SASE lub jako podstawa dostępu do sieci o zerowym zaufaniu (ZTNA).
 • Proste zarządzanie i udostępnianie za pośrednictwem interfejsu FortiSASE

Zdalny punkt dostępowy zainstalowany w domu pracownika lub w mikro oddziale

 • Dzielone tunelowanie pozwala na zachowanie ruchu lokalnego przy jednoczesnym wysyłaniu innego, kontrolnego ruchu do centrum danych.
 • Opcje montażu umożliwiające korzystanie z łączności Ethernet i Wi-Fi przy użyciu tego samego bezpiecznego tunelu.

Pojedyncza lokalizacja lub mały zbiór lokalizacji z ograniczonymi zasobami IT

 • Wbudowane funkcje NAC zapewniają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej bez konieczności instalowania i zarządzania dodatkowymi produktami.
 • Konwergencja sieci i zabezpieczeń zmniejsza koszty zarządzania, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo sieci.