Bezpieczeństwo IT i OT

Bezpieczeństwo zasobów IT i przechowywanych w nich danych jest procesem wymagającym ciągłej analizy potencjalnych zagrożeń oraz kontroli i redukowania liczby słabych punktów infrastruktury informatycznej.

Złożoność ataków oraz wieloplatformowe podejście do narzędzi pracy zwiększa wymogi odnośnie odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz polityki uprawnień użytkowników, co pociąga za sobą konieczność opracowania i egzekwowania procedur bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT/OT ma wymiar wielowątkowy. W dzisiejszych czasach nie można opiera się tylko na wdrożeniu podstawowych zabezpieczeń, ale na ochronie danych i infrastruktury w wielu punktach, wrażliwych lub krytycznych dla klientów. Dlaczego? Skuteczny atak może narazić organizację na ogromne straty w aspekcie finansowym i pozafinansowym.