Niemal każdy serwis wymaga od nas obecnie silnych haseł, a wiele polityk bezpieczeństwa nakazuje również ich częstą zmianę. Aby sobie z tym radzić stosujemy często password managery, które pozwalają nam zapanować nad ogromną ilością loginów i haseł do różnych systemów. Do użytku prywatnego to wystarczy, ale zarządzanie hasłami w organizacji to zupełnie inna bajka. Firmy potrzebują zdecydowanie bardziej rozbudowane rozwiązania. W organizacji potrzebujemy przede wszystkim kontrolować dostęp do różnych systemów w oparciu o zadania, które są wykonywane. Secret Server daje nam możliowość zarządzania w oparciu o role.

Delinea Secret Server to vault, który oferuje innowacyjne rozwiązanie w zakresie bezpiecznego przechowywania i zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, Secret Server dostarcza zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które zabezpieczą Twoje cenne dane.

Centralizacja i szyfrowanie danych

Jedną z największych zalet Secret Server jest jego zdolność do centralizacji i zabezpieczania wszystkich tajnych danych organizacji. To oznacza, że każde hasło, klucz API, dane certyfikatu i inne poufne informacje są przechowywane w jednym, bezpiecznym miejscu. Szyfrowanie wykorzystywane przez Secret Server jest zgodne z najnowszymi standardami branżowymi, zapewniając, że nawet w przypadku fizycznego dostępu do serwera, dane pozostają niedostępne dla nieupoważnionych osób.

Scentralizowany system pozwala natomiast na zarządzanie uprawnieniami w oparciu o role. To oznacza, że możemy mieć kilka zespołów różnych użytkowników i przypisywać im dostęp w opraciu o to co potrzebują zrobić.

Automatyczna rotacja haseł

Automatyczna rotacja haseł to kolejna ważna funkcja oferowana przez Secret Server. System ten automatycznie aktualizuje hasła i poświadczenia w regularnych odstępach czasu, znacznie zmniejszając ryzyko ataków hakerskich opartych na skompromitowanych lub przestarzałych hasłach. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w środowiskach, gdzie haseł jest dużo, a ich ręczna zmiana jest czasochłonna i narażona na błędy. Automatyzacja tego procesu nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również oszczędza czas i zasoby, co jest nieocenione w dynamicznych środowiskach IT.

Kontrola dostępu i śledzenie audytu

Kontrola dostępu i śledzenie audytu to dwie funkcje, które łącznie zapewniają pełną transparentność i zarządzanie tym, kto ma dostęp do poufnych informacji. Secret Server pozwala na ustawienie szczegółowych uprawnień dla poszczególnych użytkowników i grup. Zapewnia to, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do określonych danych. Dzięki zaawansowanym możliwościom śledzenia audytu, administratorzy mogą łatwo monitorować wszystkie działania związane z tajnymi danymi, w tym kto, kiedy i dlaczego uzyskał do nich dostęp. To kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami oraz dla identyfikacji i reagowania na ewentualne naruszenia bezpieczeństwa.

Integracja z istniejącymi systemami IT

Integracja Secret Server z istniejącymi systemami IT to kolejny aspekt, który znacznie podnosi wartość tego rozwiązania. Możliwość integracji z różnorodnymi platformami i aplikacjami pozwala na łatwe wdrożenie Secret Servera w istniejącą infrastrukturę IT. Dzięki temu, firmy mogą wykorzystać już posiadane narzędzia i procesy, jednocześnie zwiększając ich bezpieczeństwo poprzez dodanie warstwy zarządzania tajnymi danymi. Ta cecha jest szczególnie ważna dla organizacji, które korzystają z rozmaitych systemów i aplikacji, ponieważ pozwala na centralne zarządzanie hasłami i poświadczeniami w całym środowisku IT. Oznacza to, że zamiast mieć wiele rozproszonych systemów zarządzania hasłami, wszystkie poufne dane są bezpiecznie przechowywane i zarządzane w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Podsumowanie

Rozbudowanie każdej funkcji Secret Server od Delinea podkreśla, jak kompleksowe i wszechstronne jest to rozwiązanie. Od centralizacji i szyfrowania danych, przez automatyczną rotację haseł, po kontrolę dostępu i audyt, aż po integrację z istniejącymi systemami IT. Każdy aspekt tego narzędzia został zaprojektowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność zarządzania poufnymi danymi.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj co o Secret Server mówi nasz inżynier ->Silne hasła – drugi odcinek Softinet IT&SEC ExperTalks