Ochrona danych, wykrywanie zagrożeń i usuwanie skutków cyberataków mają ogromne znaczenie dla każdej firmy. Commvault oferuje wielowarstwowe rozwiązanie zabezpieczające, w którym dostępne są efektywne funkcje ochrony i odtwarzania danych. W przypadku cyberataku umożliwia ono klientowi szybkie odzyskanie danych i wznowienie działalności biznesowej.

Commvault stosuje wielowarstwowy model ochrony danych i zarządzania nimi, który każda firma może dostosować do swoich potrzeb. Środowisko zabezpieczeń Commvault jest zgodne ze standardami i najlepszymi procedurami instytutu NIST (National Institute of Standards and Technology). Model ten obejmuje pięć obszarów:

Wykrywanie

Wszystkie administracyjne funkcje kontrolne są dostępne z jednej konsoli, co pomaga w szybkim wykrywaniu ryzyka i sprawdzaniu zakresu ochrony. Ta konsola zarządzania o nazwie Commvault Command Center™ umożliwia rygorystyczną kontrolę dostępu do danych z wykorzystaniem takich metod, jak zatwierdzanie komend przez dwie osoby, weryfikacja danych uwierzytelniających oraz integracja z najlepszymi systemami zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM).

Ochrona

Commvault oferuje rozwiązania, które pomagają firmom w lepszym zabezpieczeniu danych. Intuicyjne konsole i uproszczone procesy pozwalają łatwo zmniejszyć obszar narażony na ataki, zabezpieczyć kopie zapasowe za pomocą separacji (air gap), szybko włączyć chmurę w strategię bezpieczeństwa oraz zapewnić niezmienność kopii zapasowych.

Monitorowanie

Łatwe w obsłudze konsole umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu bezpieczeństwa środowiska informatycznego. Tylko Commvault udostępnia takie funkcje, jak wczesne ostrzeganie o podejrzanych lub szkodliwych działaniach za pośrednictwem jednego interfejsu, aktywne monitorowanie systemu pod kątem nieprawidłowych działań z wykorzystaniem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, szybkie wykrywanie ataków ransomware za pomocą honeypot oraz śledzenie aktywności i uprawnień użytkowników.

Reagowanie

Commvault zapewnia nienaruszone kopie zapasowe, dzięki czemu Klient może uniknąć przerw w pracy oraz zminimalizować ryzyko poprzez automatyczne izolowanie podejrzanych plików, zapobieganie wygasaniu kopii zapasowych oraz ochronę własnych aplikacji. Ponadto zasoby i fachowa wiedza udostępniane w ramach usługi Commvault Readiness Solutions umożliwiają Klientowi szybszy powrót do normalnej działalności po utracie danych. Usługa ta obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania oraz wsparcie dla środowiska informatycznego.

Odzyskiwanie

Commvault zapewnia najszerszy w branży zakres wsparcia dla aplikacji i systemów. Dzięki temu Klient może korzystać z tego samego procesu odzyskiwania w odniesieniu do wszystkich danych i obciążeń w ujednolicony sposób, a także odtwarzać dane do środowisk lokalnych i chmurowych oraz wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Commvault umożliwia szybkie odtworzenie danych bez ryzyka ponownego zarażenia plików po ataku ransomware, bez ograniczeń związanych z chmurą. Można go zautomatyzować i zapewnić sobie odtwarzanie czystych plików.

Sprawdź również rozwiązania Metallic, oparte na technologii Commvault. To wiodące na rynku produkty klasy korporacyjnej do ochrony danych, oferowane w prostym modelu SaaS.

Wideo dostępne na żądanie -> https://webinary.softinet.com.pl/