W Dniu Bezpiecznego Internetu zwróciliśmy się do naszej społeczności na LinkedIn, z pytaniem jaka technologia jest najważniejsza w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w internecie. Odpowiedzi dostarczyły nam cennych wskazówek na temat priorytetów i świadomości w zakresie ochrony w cyfrowym świecie. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami podsumowaniem wyników oraz szczegółowym omówieniem technologii, które znalazły się na czele listy.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)

Zdecydowanym liderem, wybranym przez 59% ankietowanych, jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Technologia ta dodaje dodatkową warstwę ochrony do standardowego procesu logowania, wymagając od użytkownika podania dwóch form uwierzytelnienia. Może to być coś, co użytkownik zna (hasło) oraz coś, co posiada (kod jednorazowy wysłany SMS-em lub generowany przez aplikację). Wprowadzenie 2FA jest prostym, lecz skutecznym sposobem na znaczące zwiększenie bezpieczeństwa kont online, zabezpieczając je przed nieautoryzowanym dostępem, nawet jeśli hasło zostanie skompromitowane.

Kontrola dostępu do sieci (NAC)

Na drugim miejscu, z 23% głosów, znalazła się kontrola dostępu do sieci (NAC). NAC to strategia zabezpieczeń, która umożliwia firmom na kontrolowanie dostępu do ich sieci na podstawie polityk dotyczących użytkowników i urządzeń. Dzięki NAC, tylko zweryfikowane i zaufane urządzenia mogą uzyskać dostęp do zasobów sieciowych, co jest kluczowe dla ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Ochrona poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna jest często wykorzystywanym kanałem przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków phishingowych i rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania. Ochrona poczty elektronicznej, która zdobyła 9% głosów, obejmuje technologie takie jak filtry antyspamowe, zabezpieczenia przed phishingiem, a także zaawansowane mechanizmy skanowania i analizy treści wiadomości e-mail. Te narzędzia pomagają w identyfikacji i blokowaniu podejrzanych wiadomości, chroniąc użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ochrona aplikacji webowych (WAF)

Również z 9% głosów, ochrona aplikacji webowych (WAF) jest kluczowym elementem w zabezpieczaniu aplikacji internetowych przed atakami takimi jak SQL injection, cross-site scripting (XSS), fałszowanie żądań międzywitrynowych (CSRF) i inne. WAF działa jako filtr pomiędzy aplikacją webową a ruchem internetowym, analizując i blokując niebezpieczne zapytania przed ich dotarciem do aplikacji.

Podsumowanie

Wyniki naszej ankiety podkreślają, jak ważne dla naszej społeczności jest zrozumienie i wdrażanie skutecznych rozwiązań zabezpieczających. Technologie takie jak 2FA, NAC, ochrona poczty elektronicznej i WAF stanowią fundamenty nowoczesnej strategii cyberbezpieczeństwa, zapewniając ochronę przed rosnącym w siłę i złożonością spektrum zagrożeń cyfrowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie. Wasze opinie i zaangażowanie są dla nas niezmiernie ważne. Razem tworzymy bezpieczniejszą przestrzeń cyfrową dla siebie i naszych organizacji.