Warto rozważyć rozwiązania, które pomogą zespołom ds. bezpieczeństwa na możliwie pełną widoczność tego co dzieje się w sieci oraz wczesne wykrywanie ataków:

  • EDR – rozwiązanie Fortinet zapewniające innowacyjne zabezpieczenia punktów końcowych. Jak dowiodły oceny MITRE, FortiEDR proaktywnie zmniejsza powierzchnię ataku, zapobiega infekcjom złośliwym oprogramowaniem, wykrywa i potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym oraz może zautomatyzować procedury reagowania i naprawy za pomocą dedykowanych podręczników.
  • SIEM – rozwiązanie Fortinet łączące widoczność, korelację, automatyczną reakcję i remediację w jednym, skalowalnym rozwiązaniu. Architektura FortiSIEM umożliwia ujednolicone gromadzenie i analizę danych z różnych źródeł informacji, w tym dzienników, metryk wydajności, alertów bezpieczeństwa i zmian konfiguracji.
  • NDR – rozwiązanie IronNet dostarczające głęboką widoczność ruchu sieciowego oraz analizę każdego zdarzenia w czasie rzeczywistym. Unikalną wartością jest IRON DOME który łączy firmy z podobnej branży, łańcuchy dostaw, czy też regiony geograficzne w ramach wspólnej architektury obronnej, aby umożliwić podmiotom publicznym i prywatnym współpracę w celu wzmocnienia cyberochrony.

Nasi inżynierowie posiadają wiedzę ekspercką oraz doświadczenie wdrożeniowe, dlatego doradzą najlepsze opcje dla tych trzech warstw bezpieczeństwa.