Dbanie o niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury IT jest obecnie krytycznie ważnie, więc zarządzanie kontrolą dostępu do sieci za pomocą takich technologii jak system NAC i protokół 802.1x staje się coraz istotniejsze. Chociaż obie technologie są związane z bezpieczeństwem sieci, różnią się one w sposób fundamentalny, zarówno pod względem zastosowania, jak i implementacji. W tym artykule, zgłębimy te różnice i zrozumiemy, jak każda z nich przyczynia się do zabezpieczenia środowiska sieciowego.

Podstawy 802.1x

Protokół 802.1x, zaprojektowany przez IEEE i oficjalnie zatwierdzony w 1998 roku (RFC 2284), stanowi fundament bezpieczeństwa sieci LAN i WLAN. Od momentu wprowadzenia, wsparcie dla 802.1x rozszerzyło się na szeroki zakres systemów operacyjnych i urządzeń, w tym iOS (od wersji 2.0), Android (od 1.6 Donut), Mac OS X (od wersji 10.3) oraz stacje robocze Microsoft od Windows XP.

Opierając się o protokół EAP (Extensible Authentication Protocol) działający na każdej warstwie łącza danych, 802.1x standard umożliwia elastyczne zarządzanie metodami uwierzytelniania. Dzięki EAP, protokół ten jest w stanie wspierać różnorodne metody kryptograficzne, takie jak EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2 oraz PAP, dostosowując się do potrzeb bezpieczeństwa danej organizacji.

Network Access Control NAC

W przeciwieństwie do 802.1x, Network Access Control NAC przedstawia bardziej kompleksowe podejście do bezpieczeństwa sieci, obejmujące nie tylko uwierzytelnianie, ale również monitorowanie i egzekwowanie zasad dostępu do sieci. Kontrola dostępu do sieci NAC pozwala na definiowanie polityk dostępu na podstawie tożsamości użytkownika, urządzenia, lokalizacji, czasu, a nawet stanu bezpieczeństwa urządzenia (identity & access management). Jest to szczególnie ważne w kontekście zarządzania urządzeniami BYOD (Bring Your Own Device), gdzie uwierzytelnianie użytkownika może odbywać się na podstawie konta na popularnych platformach takich jak Google, Facebook czy LinkedIn.

Różnice między NAC a 802.1x

Chociaż zarówno NAC, jak i 802.1x odgrywają kluczowe role w zabezpieczaniu dostępu do sieci, ich główne różnice wynikają z zakresu zastosowania i możliwości.

  • Zakres zastosowania: 802.1x skupia się głównie na uwierzytelnianiu użytkowników i urządzeń próbujących uzyskać dostęp do sieci LAN/WLAN. NAC, z drugiej strony, oferuje bardziej holistyczne podejście, umożliwiając nie tylko uwierzytelnianie, ale również egzekwowanie polityk dostępu i monitorowanie stanu zabezpieczeń urządzeń.
  • Funkcjonalność: Protokół 802.1x jest elementem, który może być wykorzystywany w ramach większego systemu network access control do uwierzytelniania, ale NAC rozszerza tę funkcjonalność o dodatkowe możliwości, takie jak profilowanie urządzeń, nadzór nad urządzeniami BYOD oraz integracja z innymi systemami bezpieczeństwa w ramach kompleksowej strategii bezpieczeństwa sieci.
  • Elastyczność w implementacji: Rozwiązania network access control oferują znacznie większą elastyczność w implementacji niż 802.1x, umożliwiając organizacjom dostosowanie polityk bezpieczeństwa do ich specyficznych potrzeb i wymagań. Systemy NAC mogą integrować się z różnorodnymi rozwiązaniami i technologiami bezpieczeństwa, takimi jak firewall’e, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS), oraz rozwiązania zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), oferując pełniejszą ochronę sieci przed zagrożeniami.
  • Automatyzacja i zarządzanie: Dzięki NAC, administratorzy sieci mogą automatyzować zadania związane z zarządzaniem dostępem i bezpieczeństwem, takie jak dynamiczne przydzielanie polityk dostępu, kwarantanna urządzeń niezgodnych z polityką bezpieczeństwa, oraz tworzenie szczegółowych raportów o stanie zabezpieczeń sieci. Takie podejście nie tylko zwiększa efektywność zarządzania bezpieczeństwem, ale również znacząco poprawia ogólną postawę obronną organizacji wobec zagrożeń cybernetycznych.
  • Wsparcie dla różnorodnych metod uwierzytelniania: Kompletne rozwiązanie NAC wspiera szeroki zakres metod uwierzytelniania, od tradycyjnych haseł i tokenów, po bardziej zaawansowane metody, takie jak uwierzytelnianie biometryczne czy certyfikaty cyfrowe. Dzięki tej elastyczności, systemy NAC mogą sprostać rosnącym wymaganiom bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku IT.
  • Integracja z infrastrukturą IT: Rozwiązania NAC są zaprojektowane do łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą IT, w tym z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi, co umożliwia jednolite zarządzanie dostępem na wszystkich poziomach organizacji. Taka integracja jest kluczowa dla skutecznego zarządzania ryzykiem i ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.

Podsumowanie

Rozróżnienie między systemem NAC a protokołem 802.1x jest kluczowe dla zrozumienia, jak najlepiej zabezpieczyć dostęp do sieci w danej organizacji. Chociaż 802.1x stanowi solidną podstawę dla uwierzytelniania użytkowników i urządzeń, NAC oferuje znacznie szersze możliwości, pozwalając na kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem sieci, od uwierzytelniania i autoryzacji, po monitorowanie stanu zabezpieczeń urządzeń i egzekwowanie polityk dostępu.W świecie, gdzie cyberzagrożenia ewoluują z dnia na dzień, adaptacyjne i wielowarstwowe strategie bezpieczeństwa, takie jak te oferowane przez systemy NAC, stanowią niezbędny element ochrony zasobów cyfrowych organizacji. System kontroli dostępu i jego integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, w połączeniu z elastycznymi możliwościami zarządzania dostępem, pozwala na budowanie zrównoważonej i skutecznej obrony przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami cybernetycznymi.