Backup to proces tworzenia kopii zapasowych danych, które są przechowywane w innym miejscu niż oryginalne pliki. Dzięki temu, w przypadku awarii systemu, ataku hakerskiego czy przypadkowego usunięcia danych, można je łatwo odzyskać. Backup jest niezbędny dla bezpieczeństwa Twoich danych, ponieważ pozwala na ochronę przed ich utratą i minimalizuje ryzyko strat finansowych czy utraty ważnych informacji.

Warto zwrócić uwagę, że backup nie jest jedynie kopią danych, ale także procesem, który obejmuje zarówno tworzenie kopii zapasowych, jak i ich przechowywanie oraz odzyskiwanie w razie potrzeby. W związku z tym, odpowiednie zarządzanie backupem jest kluczowe dla skutecznej ochrony danych.

W kolejnych sekcjach artykułu dowiesz się więcej o definicji i znaczeniu backupu, różnych rodzajach kopii zapasowych, procesie tworzenia backupów oraz ich przechowywaniu. Poznasz także różnice między backupem a archiwizacją danych.

Definicja i znaczenie backupu

Definicja terminu „backup” odnosi się do procesu tworzenia kopii zapasowych danych, które są przechowywane w innym miejscu niż oryginalne pliki. Backup jest aż tak ważny, ponieważ pozwala na ochronę danych przed utratą, uszkodzeniem czy kradzieżą, a także umożliwia ich szybkie odzyskanie w razie potrzeby.

Backup to nie tylko kopia danych, ale także cały proces, który obejmuje tworzenie kopii zapasowych, ich przechowywanie oraz odzyskiwanie w razie potrzeby. Czym jest backup można więc wyjaśnić jako zabezpieczenie danych poprzez tworzenie ich kopii, które są przechowywane w innym miejscu niż oryginalne pliki. Co to jest backup dla użytkownika? To gwarancja, że w przypadku awarii systemu, ataku hakerskiego czy przypadkowego usunięcia danych, można je łatwo odzyskać, minimalizując ryzyko strat finansowych czy utraty ważnych informacji.

Różne rodzaje kopii zapasowych: pełna, różnicowa i przyrostowa

W zależności od potrzeb i wymagań, można wybrać różne rodzaje kopii zapasowych. Najpopularniejsze z nich to:

 • Pełna kopia zapasowa – obejmuje wszystkie dane z określonego źródła. Jest najbardziej kompletna, ale jednocześnie najbardziej czasochłonna i wymagająca najwięcej miejsca na nośniku.
 • Różnicowa kopia zapasowa (backup różnicowy) – obejmuje tylko te dane, które uległy zmianie od czasu ostatniej pełnej kopii zapasowej. Jest szybsza i zajmuje mniej miejsca niż pełna kopia, ale przywracanie danych może być bardziej skomplikowane.
 • Przyrostowa kopia zapasowa (backup inkrementalny) – obejmuje tylko te dane, które uległy zmianie od czasu ostatniej dowolnej kopii zapasowej (pełnej, różnicowej lub przyrostowej). Jest najszybsza i najmniej obciążająca dla systemu, ale przywracanie danych może być najbardziej skomplikowane.

Backupu w żadnym razie nie należy mylić z archiwizacją danych. Choć jeden i drugi proces mają na celu ochronę informacji to istnieją między nimi kluczowe różnice. Backup od archiwizacji różni się przede wszystkim celem i sposobem przechowywania danych. Archiwizacja danych ma na celu długoterminowe przechowywanie danych, które nie są już aktywnie używane, ale mogą być potrzebne w przyszłości (np. ze względów prawnych czy historycznych). Odbywa się ona rzadziej niż backup i obejmuje zazwyczaj większy zakres informacji.

Jak wykonać backup?

Wykonanie backupu to kluczowy element ochrony danych. W zależności od potrzeb i wymagań, można wybrać różne metody tworzenia kopii zapasowych. Porównajmy najpierw różne metody tworzenia kopii zapasowych.

W pierwszej kolejności musimy dokonać wyboru między backupem manualnym a automatycznym. Jakie są wady i zalety każdej z tych metod:

Backup manualny – zapewnia pełną kontrolę nad procesem, możliwość wyboru konkretnych danych do zabezpieczenia, brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Po stronie wad odnotujmy: większe ryzyko pominięcia kopii zapasowej, większe obciążenie użytkownika, brak automatycznych powiadomień o błędach.

Backup automatyczny – daje większy komfort użytkowania, regularność tworzenia kopii zapasowych, automatyczne powiadomienia o błędach, możliwość harmonogramowania procesu. Do wad możemy zaliczyć mniejszą kontrolę nad procesem, konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania, potencjalne ryzyko związane z automatycznym przechowywaniem danych w chmurze.

Decydując się na dobry backup, warto rozważyć zarówno zalety, jak i wady obu metod, a także dostosować je do własnych potrzeb i możliwości.

Backup w chmurze czy lokalnie

Wybór między backupem online a lokalnym backupem zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań. Kopia zapasowa w chmurze ma ogromne zalety i daje użytkownikowi możliwość uzyskania dostępu do swoich danych z dowolnego miejsca i urządzenia. Pozostałe zalety kopii online:

 • Kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie według ustalonego harmonogramu
 • Brak konieczności inwestowania w dodatkowe serwery i macierze do przechowywania danych
 • Możliwość szybkiego przywracania danych w przypadku awarii lub utraty urządzenia
 • Skalowalność rozwiązania, pozwalająca na dostosowanie pojemności do potrzeb użytkownika

Lokalny backup to kopia zapasowa przechowywana na fizycznych nośnikach danych, takich jak dyski zewnętrzne czy serwery lokalne. Oto zalety lokalnej kopii:

 • Pełna kontrola nad przechowywanymi danymi i ich bezpieczeństwem
 • Brak zależności od dostępu do internetu
 • Szybsze przywracanie danych w przypadku awarii
 • Możliwość wykonywania kopii zapasowych na wielu nośnikach dla zwiększenia bezpieczeństwa

Backup 3-2-1

Bezpieczeństwo firmowe i zabezpieczanie danych to kluczowe aspekty przy wyborze odpowiedniego rozwiązania backupu. Zarówno backup w chmurze, jak i lokalny backup mają swoje zalety i wady pod względem bezpieczeństwa. Jednak w kwestii bezpieczeństwa danych nie powinniśmy polegać tylko na jednej kopii. Dlatego najlepiej wykorzystać zalety obu metod i utrzymywać zarówno backup w chmurze jak i lokalnie.

Zasada backupu 3-2-1 jest powszechnie uznawanym standardem w dziedzinie ochrony danych, który zapewnia ich bezpieczeństwo i dostępność w przypadku ich utraty. Polega ona na przechowywaniu trzech kopii danych na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna kopia powinna być przechowywana w lokalizacji zdalnej. Koncepcja ta minimalizuje ryzyko utraty danych z powodu uszkodzenia sprzętu, błędów ludzkich czy ataków typu ransomware.

Przechowywanie kopii w różnych formatach (na przykład na dyskach twardych oraz w chmurze) i w różnych miejscach (na przykład w firmowym centrum danych i w zewnętrznej lokalizacji) gwarantuje, że nawet w przypadku katastrofalnych zdarzeń, kluczowe informacje będą nadal dostępne. Wdrożenie zasady 3-2-1 jest fundamentem skutecznej strategii backupowej, która zabezpiecza integralność i dostępność danych, stanowiąc kluczowy element w zarządzaniu ryzykiem w obszarze IT.

Regularny backup – dlaczego jest to tak ważne?

Regularne wykonywanie kopii zapasowych to kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo danych. Warto robić backup, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi ryzykami, takimi jak awarie sprzętu, ataki hakerskie czy przypadkowe usunięcie danych.

Ryzyko utraty danych bez regularnego backupu

Ryzyko utraty danych jest znacznie większe, gdy nie wykonujemy regularnych kopii zapasowych. Bez odpowiedniego zabezpieczenia danych, istnieje wiele realnych scenariuszy, które mogą prowadzić do ich utraty:

 • Awaria sprzętu, np. uszkodzenie dysku twardego
 • Ataki hakerskie, takie jak ransomware czy wyciek danych
 • Przypadkowe usunięcie ważnych plików przez użytkownika
 • Katastrofy naturalne, takie jak pożary czy powodzie

Wszystkie niezbędne dane zabezpiecza backup, co pozwala na szybkie przywrócenie utraconych informacji w przypadku ich utraty i minimalizowanie wszelkich strat. Regularne wykonanie backupu jest więc niezbędne dla utrzymania ciągłości działania organizacji.

Jak często powinno się wykonywać backup?

Odpowiedź na pytanie, jak często powinno się wykonywać kopie zapasowe danych, zależy od indywidualnych potrzeb i rodzaju przechowywanych danych. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad, które warto wziąć pod uwagę:

 • Im częściej wykonujemy kopie bezpieczeństwa, tym mniejsza szansa na utratę ważnych danych
 • Ważne jest, aby kopia zapasowa od kopii była przechowywana w innym miejscu niż oryginalne dane, np. na zewnętrznym dysku twardym lub w chmurze
 • Warto ustalić harmonogram tworzenia kopii zapasowych, np. codziennie, tygodniowo czy miesięcznie, w zależności od ważności danych oraz potrzeb

W praktyce, częstotliwość wykonywania kopii zapasowych może być różna dla różnych rodzajów danych. Na przykład, dla ważnych dokumentów firmowych warto wykonywać backup codziennie, podczas gdy dla prywatnych zdjęć wystarczy może być wykonywanie kopii raz na tydzień lub miesiąc. Kluczowe jest jednak, aby pamiętać o regularnym tworzeniu kopii i dostosowywaniu strategii do własnych potrzeb.

Backup w firmie

Backup w firmie to niezbędny element dbałości o bezpieczeństwo danych oraz ciągłość pracy przedsiębiorstwa. W dobie cyfryzacji i rosnącej ilości przechowywanych informacji, backup jest potrzebny każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Poniżej omówimy, dlaczego backup jest kluczowy dla bezpieczeństwa firmowego oraz jakie są najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych w firmie.

Dlaczego backup jest kluczowy dla bezpieczeństwa firmowego?

Backup dla przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala na ochronę cennych danych przed utratą, uszkodzeniem czy kradzieżą. Backup przy awarii sprzętu, ataku hakerskim czy przypadkowym usunięciu plików pozwala na szybkie przywrócenie danych i minimalizowanie strat. Brak odpowiednich backupów z danych firmowych może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • Przerwy w działalności firmy
 • Utrata zaufania klientów i partnerów biznesowych
 • Problemy prawne związane z ochroną danych osobowych
 • Finansowe straty wynikające z utraty informacji

Backup a ochrona danych to nierozerwalnie powiązane zagadnienia. Dlatego warto zadbać o regularne tworzenie kopii zapasowych oraz stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych czy stosowanie zabezpieczeń przed atakami hakerskimi.

Najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych w firmie

W celu zapewnienia skutecznej ochrony danych firmowych, warto zastosować najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych. Oto kilka z nich:

 • Backup po każdej istotnej zmianie danych – im częściej wykonujemy kopie zapasowe, tym mniejsza szansa na utratę ważnych informacji.
 • Stosowane są trzy rodzaje kopii zapasowych (pełny backup, backup różnicowy, backup inkrementalny) w zależności od potrzeb firmy.
 • Przechowywanie kopii zapasowych w różnych lokalizacjach, np. na zewnętrznym dysku twardym oraz w chmurze, aby zabezpieczyć się przed utratą danych wynikającą z awarii sprzętu czy katastrof naturalnych.
 • Automatyzacja procesu tworzenia kopii zapasowych, aby uniknąć błędów ludzkich i zapewnić regularność backupów.
 • Testowanie przywracania danych z kopii zapasowych, aby upewnić się, że proces ten przebiega prawidłowo i bez problemów.
 • Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych oraz tworzenia i przywracania kopii zapasowych.

W przypadku danych firmowych warto również skorzystać robiąc backup z usług wyspecjalizowanych firm, które nie tylko dopasują odpowiednie rozwiązania do potrzeb danej organizacji, ale również wdrożą je i skonfigurują. Dzięki temu można skupić się na prowadzeniu biznesu, mając pewność, że dane są odpowiednio zabezpieczone. Jednym z producentów zaawansowanych rozwiązań z tego obszaru jest Commvault, który oferuje wiele innowacyjnych funkcji, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z backupem danych. Przedstawiliśmy definicję i znaczenie backupu, różne rodzaje kopii zapasowych oraz porównaliśmy backup z archiwizacją danych. Następnie omówiliśmy różnice między backupem manualnym a automatycznym oraz porównaliśmy backup w chmurze z lokalnym backupem, zwracając uwagę na zalety i wady obu rozwiązań.

Podkreśliliśmy wagę regularnego tworzenia kopii zapasowych, ryzyko utraty danych bez regularnego backupu oraz zalecane częstotliwości wykonywania kopii zapasowych. W sekcji dotyczącej backupu w biznesie omówiliśmy, dlaczego backup jest kluczowy dla bezpieczeństwa firmowego oraz przedstawiliśmy najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych w firmie.

Podsumowując, backup danych jest niezbędny dla bezpieczeństwa i ciągłości pracy zarówno w przypadku użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Regularne tworzenie kopii zapasowych oraz stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa pozwala na ochronę cennych danych przed utratą, uszkodzeniem czy kradzieżą.

Jako Softinet mamy doświadczenie i kompetencje we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu backupu, a także przechowywania danych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej to zapraszamy do kontaktu.