W miarę upowszechniania się łączności sieciowej i automatyzacji procesów online coraz większą troskę budzi kwestia bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem i działaniach zmierzających do zachowania skuteczności operacyjnej jest często ocena luk w zabezpieczeniach i wykrywanie zagrożeń.

Dogłębna, inteligentna analiza luk w zabezpieczeniach, anomalii sieciowych, czynnych zagrożeń i problemów związanych z procesami przemysłowymi pozwala ograniczyć potencjalne zagrożenia, zoptymalizować i usprawnić procesy oraz podjąć szybkie działania zaradcze w złożonej rzeczywistości OT/IoT. Nozomi Networks oferuje partnerską współpracę we wdrażaniu rozwiązań w zakresie widoczności OT i IoT i cyberbezpieczeństwa w szerokiej gamie procesów przemysłowych i branż infrastruktury krytycznej.

Istotą metody platformy Nozomi Networks są etapy analizy procesu: przewidywanie, diagnozowanie i reagowanie. Platforma zapewnia opisane niżej kluczowe funkcje pomocne w wykonywaniu typowych zadań z zakresu administrowania, zabezpieczenia i pracy w sieci na każdym z etapów procesu.

PRZEWIDYWANIE

Pierwszym etapem osiągania dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa jest wiedza o tym, co znajduje się w danej sieci i umiejętność przewidywania potencjalnych zagrożeń.

Nozomi Networks zapewnia wgląd we wszystkie urządzenia fizyczne połączone z siecią (węzły końcowe) i zebranie danych u źródła, aby ujawnić ewentualne luki w zabezpieczeniach   i wskazać miejsca, na których należy skupić działania dotyczące zarządzania ryzykiem. Wizualizacja połączeń urządzeń i wzorców ruchu w celu monitorowania działań zgodnych z przepisami. Zagrożenia bezpieczeństwa można przewidzieć zanim zagrożą ciągłości działania firmy, co pozwala ograniczyć ryzyko i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami.

DIAGNOZOWANIE

Ograniczenie ryzyka i przewidywanie potencjalnych problemów nie dają gwarancji wyeliminowania każdego nowego zagrożenia. Dla identyfikacji i diagnozowania zagrożeń lub wiedzy o anomaliach procesowych, kluczowe znaczenie ma ciągłe monitorowanie procesów i ruchu.

Nozomi Networks wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe jako środek zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych informacji i analiz o sieci. Dane z analizy zagrożeń pozwalają na bieżąco śledzić sygnatury i wskaźniki naruszeń bezpieczeństwa (IOC) ustalone na podstawie najnowszych ataków typu Zero-Day i trendów w zakresie oprogramowania ransomware.

REAGOWANIE

Kiedy trzeba szybko reagować na naruszenie bezpieczeństwa w sieciach OT lub problem ze sterowanym procesem, potrzebne są użyteczne informacje, które pozwolą rozwiązać przyczynę przy minimalnych kosztach i ograniczonym wpływie na działalność firmy.

Nozomi Networks dostarcza użytkownikom pełne informacje, dane i wiedzę z urządzeń i ruchu sieciowego w całej organizacji, w czasie rzeczywistym, aby szybko reagować na pojawiające się problemy i odpowiednio reagować na nie.

Jeśli jesteś zainteresowany indywidualną prezentacją rozwiązań analizy i zapewnienia bezpieczeństwo sieci OT i IoT – napisz do nas!