Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkowników, nadawanie uprawnień dostępów do systemów, czy tworzenie szczegółowych polityk kontroli nad aplikacjami to tylko niektóre z zagadnień ściśle związanych z rozwojem bezpieczeństwa infrastruktury IT w organizacjach.

Kluczowym celem każdej organizacji jest zapewnienie bezpiecznego, ale kontrolowanego dostępu do sieci, umożliwiającego właściwej osobie właściwy dostęp do właściwych zasobów, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Podczas prezentacji omówimy złożoność takich zagadnień jak identyfikacja i uwierzytelnienie użytkowników, nadawanie uprawnień dostępów do systemów, czy tworzenie szczegółowych polityk kontroli nad aplikacjami. Prześledzimy różne rodzaje uwierzytelnień. Zwrócimy uwagę na konta uprzywilejowane i rodzaje zagrożeń (Secret Server). Poruszymy również zagadnienia związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa poprzez kontrolę uprawnień tych kont (Server Suite).

Dołącz do nas 🗓 27 kwietnia 2023 r. podczas Softinet IT&SEC Breakfast.

Wspólnie z partnerami technologicznymi wydarzenia – Delinea i Fortinet – przedstawimy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo organizacji przez kontrolę wspomnianych wyżej zagadnień.

Potężną dawkę praktycznej wiedzy zapewnią prowadzący część merytoryczną spotkania – Maciej Pawelczyk z Ingram Micro i Paweł Płachecki z Softinet.