Luki bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia w wielu aplikacjach i systemach zainstalowanych na urządzeniach końcowych to problem w wielu firmach. Monitorowanie i zarządzanie tymi podatnościami nigdy nie było prostą sprawą.

Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie nasz partner SentinelOne wprowadza na rynek nowe narzędzie – Singularity™ Ranger Insights. To innowacyjne rozwiązanie znacznie upraszcza zarządzanie lukami bezpieczeństwa, pokazuje niezarządzane aktywa, a także ewaluuje i priorytetyzuje zagrożenia, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności. A wszystko to w jednej konsoli zbudowanej na podstawie Singularity EDR.

Jak to działa?

Singularity Ranger Insights monitoruje w sposób ciągły zmiany na stacjach roboczych i kiedy potencjalnie ryzykowne aplikacje zostaną wykryte agent SentinelOne może zostać uruchomiony aby je odizolować. Dzięki temu narzędziu zespoły cyberbezpieczeństwa mogą:

  • zyskać kontekst zdarzenia w oparciu o aktualizowane na bieżąco informacje o dojrzałości luki w zabezpieczeniach, środki zaradcze i zgłoszone poziomy zaufania,
  • zyskać wgląd w luki w zabezpieczeniach związane z aplikacjami i systemami operacyjnymi w systemach Microsoft, Linux i macOS — niezależnie od tego, czy są one fizyczne, wirtualne czy w chmurze,
  • nadać priorytety lukom w zabezpieczeniach w oparciu o dowody środowiskowe, takie jak eksploatacja w środowisku naturalnym, dostępność poprawek/obejść i krytyczność biznesowa, i naprawić te, które mają największy wpływ,
  • wdrożyć agenta SentinelOne na niezarządzanych punktach końcowych i automatycznie zapewnić im zgodność lub izolować, jeśli uznają je za ryzykowne,
  • zautomatyzować przepływy pracy i wyeliminować potrzebę przełączania się między narzędziami, oszczędzając czas i lepiej wykorzystując ograniczone zasoby bezpieczeństwa i IT,
  • uruchomić zapytania EDR na punktach końcowych, których dotyczy problem, aby pobrać więcej informacji o łączności sieciowej i ustalić, czy luka została wykorzystana,
  • skonsolidować narzędzia i wykorzystać istniejące stacje robocze, aby obniżyć koszty operacyjne.

Singularity Ranger Insights został zaprezentowany po raz pierwszy podczas Black Hat USA 2023, czyli jednej z większych konferencji w branży cybersecurity, która odbył się w dniach 5-10 sierpnia 2023 w Las Vegas. Przez serwis crn.com wymienił Ranger Insights wśród najgorętszych nowych narzędzi w branży cybersecurity.

Chcesz poznać Singularity Ranger Insights?
Umów się na darmową konsultację i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.