Rozpoczynamy aktywną współpracę z IronNet – dostawcą zaawansowanych rozwiązań analizujących rzeczywisty ruch sieciowy.

Co to oznacza dla naszych klientów?

  • Możliwość poznania zaawansowanej technologii Network detection and response –  #NDR.
  • Wsparcie przy testach i wdrożeniach.

Jakie są nasze zasoby?

  • Przeszkolony zespół handlowy, posiadający doświadczenie w dostarczaniu tej klasy rozwiązań
  • Zespół inżynierski, który niezmiennie pogłębia wiedzę w zakresie: wdrażania rozwiązania IronNet, threat huntingu.

Dodatkowo, znajdując się w ekosystemie dystrybucji CLICO gwarantujemy wysoko merytoryczne wsparcie przy tak zaawansowanym rozwiązaniu.

O IronNet:

IRON DEFENSE – jest rozwiązaniem analizującym rzeczywisty ruch sieciowy. W połączeniu z mechanizmami nauczania maszynowego, sztucznej inteligencji oraz analityki behawioralnej rozwiązanie pozwala na szybką analizę zachowań w sieci oraz identyfikację niebezpiecznych zagrożeń w formie zdarzeń.

IRON DOME – to pierwsze w branży zautomatyzowane rozwiązanie, które łączy firmy z podobnej branży, łańcuchy dostaw, czy też regiony geograficzne w ramach wspólnej architektury obronnej, aby umożliwić podmiotom publicznym i prywatnym współpracę w celu wzmocnienia cyberochrony. Iron Dome umożliwia bezpieczne, anonimowe udostępnianie informacji o zagrożeniach i wzmacnia możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w społeczności połączonych podmiotów.