Fortinet został uhonorowany kolejnym wyróżnieniem Gartner® Magic Quadrant™ – Challenger 2022 dla FortiSIEM w kategorii Security Information and Event Management (SIEM).

FortiSIEM to rozwiązanie wspomagające wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym poprzez krzyżowe powiązanie analityki centrum operacyjnego sieci (NOC) i centrum operacyjnego bezpieczeństwa (SOC). Wszystko to może być zarządzane i monitorowane poprzez jego ujednoliconą konsolę, co skraca czas potrzebny na wykrycie zagrożeń. Skalowalna konstrukcja FortiSIEM zapewnia, że używające go organizacje mogą bez zakłóceń przetwarzać coraz większe ilości danych o zdarzeniach i alertach.

FortiSIEM spełnia szerokie i złożone wymagania nowoczesnego przedsiębiorstwa w zakresie analityki bezpieczeństwa wymaganej do realizacji wizji architektury. Rozwiązanie stało się również przełomowym rozwiązaniem w zakresie konwergencji środowisk IT i OT, a ostatnie udoskonalenia obejmują:

  • Rozszerzenie możliwości FortiSIEM w zakresie wykrywania i zarządzania aktywami OT,
  • Nowe metody budowania zintegrowanego IT/OT CMDB,
  • Dashboard’y MITRE ATT&CK zostały rozszerzone o ATT&CK dla przemysłowych systemów sterowania,
  • Obsługa Threat Intelligence została rozszerzona o Dragos WorldView Industrial Threat Intelligence, dodając warstwę skoncentrowaną na OT do już bogatej usługi FortiGuard Indicators of Compromise (IOC) Threat Intelligence

FortiSIEM jest dostępny jako:

  • wydajne urządzenia sprzętowe, które spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania prawne,
  • urządzenia wirtualne, które można wdrożyć w środowiskach wirtualnych i chmurowych w celu uzyskania maksymalnej skalowalności i elastyczności,
  • usługa hostowana w chmurze, zapewniająca możliwości i funkcje wersji stacjonarnej, ale bez kosztów administracyjnych.