W ostatnim (2022) opublikowanym raporcie Magic Quadrant™ doceniono szerokie portfolio Extreme Networks w zakresie aplikacji i usług sieciowych zarządzanych lokalnie i w chmurze oraz doskonały hardware, w tym przełączniki do obsługi sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Rozwiązania Extreme Networks są odpowiedzią na potrzeby współczesnych organizacji w zakresie:

  • uproszczonej, rozproszonej i skalowalnej sieć dla przedsiębiorstw,
  • usprawnionych operacji w sieciach przewodowych i bezprzewodowych,
  • automatyzacji i pewność bezpieczeństwa sieci.

Razem z VERSIM SA pracujemy nad niezawodnymi – opartymi na chmurze – rozwiązaniami, które zapewnią naszym klientom pełną kontrolę nad siecią.