Od lat wierzymy, że wiedza i doświadczenie są kluczem do współpracy z naszymi Partnerami i Klientami. W ostatnich miesiącach nasi inżynierowie po raz kolejny podnieśli kompetencje w obszarze rozwiązań Fortinet zdobywając nowe certyfikaty w programie NSE Certification Program:

NSE 4 – Network Security Professional
biegłość w zakresie instalacji i zarządzania codzienną konfiguracją, monitorowaniem i działaniem urządzenia FortiGate w celu obsługi określonych zasad bezpieczeństwa sieci korporacyjnej.

NSE 5 – Network Security Analyst
kompetecje do wdrażania zarządzania bezpieczeństwem sieci i analizowania jej przy użyciu urządzeń zabezpieczających firmy Fortinet.

NSE 6 – FortiWeb
umiejętności pracy z produktami Web Application Firewall.

NSE 8 – Fortinet Network Security Expert
wszechstronna i ekspercka wiedza na temat projektowania, konfiguracji i rozwiązywania problemów w złożonych sieciach.

___________

Program Fortinet Network Security Expert (NSE) to ośmiopoziomowy program szkoleń i certyfikacji, którego celem jest zapewnienie specjalistom technicznym niezależnej weryfikacji ich umiejętności i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa sieci.