Kontakt | Mapa

Oferta SecureDocRozwiązania SecureDoc firmy WinMagic umożliwiają transparentne szyfrowanie całej powierzchni dysku. Program automatycznie i w sposób niezauważalny dla użytkownika szyfruje dyski twarde, przenośne dyski USB i nośniki CD/DVD chroniąc zgromadzone na nich dane przed utratą lub kradzieżą.

Rozwiązania SecureDoc wykorzystują mechanizmy silnego uwierzytelnienia jeszcze przed startem systemu operacyjnego z dodatkową możliwością wykorzystania w procesie logowania tokenów USB, kart oraz czytników (również czytników biometrycznych).

Dane zapisywane na dyskach są szyfrowane algorytmem AES 256 uznanym za standard szyfrujący na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Program jest centralnie administrowany z poziomu SecureDoc Enterprise Server, która posiada mechanizmy odzyskiwania dostępu do danych w przypadku utraty hasła. Umożliwia również dystrybucje oprogramowania na stacje klienckie, zdalne uruchamianie szyfrowania oraz zarządzanie wszystkimi ustawieniami klienta.

Centralne zarządzanie oparte o SecureDoc Enterprise Server umożliwia administratorowi zdalne zaszyfrowanie dysku stacji roboczej oraz odzyskanie dostępu do zaszyfrowanych danych w przypadku utraty hasła przez użytkownika. Klucze szyfrujące mogą być przechowywane na kartach chipowych lub tokenach (m.in. RSA), co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

  • W pełni bezpieczne szyfrowanie. W ramach jednej licencji SecureDoc można szyfrować dyski twarde w notebookach oraz zabezpieczać dowolną ilość zewnętrznych dysków USB w sposób niezauważalny dla użytkownika.
  • Transparentność.  SecureDoc Disk Encryption jest systemem w pełni transparentnym, co oznacza, że pracując z nim użytkownik nie musi pamiętać o szyfrowaniu i rozszyfrowywaniu swoich zbiorów. Komputer, na którym zainstalowany jest SecureDoc robi to za niego automatycznie przy każdym dostępie do danych. Proces szyfrowania i rozszyfrowywania wykonywany jest w tym przypadku jako niskopoziomowy proces systemu operacyjnego, przez co z punktu widzenia użytkownika jest niezauważalny.
  • Kontrola przenośnych dysków. Poza funkcjami szyfrowania program pozwala na kontrolę dostępu do danych zapisanych na zewnętrznych nośnikach, takich jak przenośne dyski USB, karty SD czy też nośniki CD/DVD. Korzystając z programu, administrator ma możliwość określenia reguł definiujących, czy użytkownik może zapisać dane na zewnętrznym nośniku z dodatkowym zaznaczeniem, czy nośnik ma być zaszyfrowany, czy też nie. Taką politykę bezpieczeństwa można rozszerzyć także o wyodrębnienie konkretnych pamięci przenośnych (model, numer seryjny), do których użytkownicy mają mieć dostęp.
  • Silny algorytm szyfrujący. Program wykorzystuje do kodowania algorytm lub AES z kluczem 256 bitowym. Szyfrowanie i rozszyfrowywanie zasobów dysku odbywa się w czasie rzeczywistym i jest dla użytkownika zupełnie niezauważalne. Aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanego dysku po włączeniu komputera użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia poprzez podanie hasła. Dodatkowo podczas uwierzytelnienia można wykorzystać również tokeny lub karty chipowe wraz z czytnikami.
  • Trwałe usuwanie danych. Równie ważne co szyfrowanie danych jest również trwałe usuwanie niepotrzebnych już plików. SecureDoc umożliwia trwałe usunięcie pliku, tak, że nie ma możliwości odzyskania tak skasowanych danych.
  • Proste zarządzanie uprawnieniami dostępu. Każdy użytkownik korzystający z SecureDoc ma przyznaną swoją unikalną nazwę, hasło oraz "pęk kluczy", którymi zostały zaszyfrowane poszczególne zasoby. Aplikacja uwierzytelniająca użytkownika udziela dostępu do zasobów, do których użytkownik posiada klucze. Dzięki temu udostępnianie oraz współdzielenie poszczególnych danych  jest bardzo  łatwe, wystarczy przekazać użytkownikowi odpowiedni klucz szyfrujący  i dane zostaną udostępnione automatycznie. Program pozwala na przydzielenie nowych kluczy wybranym użytkownikom w dowolnym momencie.

Architektura SecureDoc


Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt lub wysłanie zapytania, postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

Pytanie:

Dane kontaktowe: