Kontakt | Mapa

Oferta NetSupport Service Desk

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i liczba wdrożeń liczona w setkach tysięcy stanowi dowód na to, że produkty NetSupport stoją na najwyższej półce w dziedzinie zarządzania obsługą serwisową. NetSupport ServiceDesk zarówno jako niezależne rozwiązanie, jak i element pakietu NetSupport DNA Asset Management Suite pomaga w łatwy sposób ukierunkować, organizować, zarządzać i reagować na najtrudniejsze wyzwania stawiane przez obsługę wsparcia help-desk.

Bazując na interfejsie WWW oraz pełnej kompatybilności standardem ITIL, NetSupport ServiceDesk zapewnia najwyższy poziom obsługi serwisowej za pomocą odpowiednich narzędzi niezbędnych do realizacji oczekiwań Klienta i minimalizacji czasów przestoju systemu.

NetSupport ServiceDesk posiada niezależne funkcjonalności zarządzania podstawowymi elementami jak: zdarzenia, problemy czy zmiany w konfiguracji. Nawet po długim okresie od momentu wdrożenia i zgromadzeniu olbrzymiej ilości danych pozwala to wraz z intuicyjnym interfejsem i usprawnionym przetwarzaniem zleceń poprzez workflow na efektywne wykorzystanie czasu przez zespół wsparcia, unikając jednocześnie obciążenia nadmiarowymi obowiązkami administracyjnymi.

Zarządzanie zdarzeniami Kluczem do efektywnego zarządzania zdarzeniami jest bycie zdolnym do minimalizacji nacisku na cykliczne codzienne operacje, przywracając normalną obsługę tak szybko i efektywnie jak to możliwe. NetSupport ServiceDesk dzięki zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania informacji o zdarzeniach (workflow) pomaga osiągnąć wspomniany poziom zarządzania poprzez stosowanie następujących standardów:

 • możliwość zgłaszania zdarzenia online i jego monitorowanie w czasie rzeczywistym,
 • automatyczne przetwarzanie przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail,
 • automatyczne przypisywanie zdarzeń do operatora na podstawie predefiniowanych reguł, jak np. rodzaj problemu, kategoria użytkownika,
 • automatyczna zmiana priorytetu obsługi zdarzenia na podstawie specyficznych dla użytkownika reguł,
 • pełna historia obsługi zdarzenia dla każdego kanału (mail, telefon, etc.) przez cały cykl jego obsługi,
 • pełna informacja o sprzęcie i oprogramowaniu każdego obsługiwanego systemu,
 • możliwość dołączania plików związanych z danym zdarzeniem,
 • unikanie duplikacji nakładów obsługi przez łączenie wielu powiązanych zdarzeń,
 • automatyczne nadawanie priorytetów nowym zdarzeniom,
 • przeznaczanie adekwatnego czasu na obsługę danego zdarzenia,
 • Prioritised Help Requests for users and incident types together with easy operator allocation.
 • -> możliwość definiowania priorytetowych żądań obsługi dla użytkowników i rodzajów zdarzeń ułatwiające alokację operatorów,
 • Help Request Logging with customisable categories for easy input.
 • Pre-populated Solutions database enables customers to search for an answer before they log an incident.

Raportowanie Informacja jest rzeczą kluczową i dlatego jednym z podstawowych celów NetSupport ServiceDesk jest dostarczenie wyczerpujących statystyk, na podstawie których zapewnione jest podjęcie najbardziej efektywnych decyzji. NetSupport ServiceDesk oferuje dużą elastyczność dostarczając dwa podstawowe style raportów:

 • Panel sterowania raportów pozwala na manipulację raportowanymi danymi tak, aby dostosować wygląd raportu do aktualnych potrzeb. Wyniki prezentowane są w postaci tabel, słupków lub wykresów. Wiele raportów może być ze sobą zestawianych w celu ich łatwego porównania.
 • Raporty optymalizowane do wydruku, z użyciem silnika Crystal Reports pozwalające na generowanie predefiniowanych raportów. Tak wygenerowane raporty mogą byc eksportowane wo wielu innych zewnętrznych formatów.

Change Management NetSupport ServiceDesk helps you introduce a set of defined methods and procedures for the efficient and prompt handling of change requests. Automated workflow processes ensure appropriate communication, reporting and approval mechanisms are in place at each stage of the lifecycle.

Zarządzanie użytkownikami

 • synchronizacja z Active Directory
 • opcjonalna możliwość generowania kont w systemie obsługi przez użytkowników
 • Import user departments and companies from other systems into NetSupport ServiceDesk.
 • Assign ServiceDesk operators to specific Companies and Departments in the user hierarchy.
 • Pre-define the members of a Change Advisory Board (CAB) for each category of change request.

Zarządzanie problemami Kluczem sprawnego zarządzania problemami jest przede wszystkim zdolność do szybkiej redukcji ilości logowanych zdarzeń. NetSupport ServiceDesk pozwala aktywnie śledzić i rozwiązywać główne przyczyny problemów prowadząc do:

 • podniesienia niezawodności obsługi,
 • redukcji ilości logowanych zdarzeń a tym samym zmniejszenie obciążenia obsługi serwisowej,
 • pokonania źródła problemu, bez ciągłego stosowania obejść,
 • zwiększenia satysfakcji użytkownika,
 • zwiększenia poziomu wiedzy wśród zespołu obsługi serwisowej.

Integracja NetSupport ServiceDesk integruje się bezproblemowo z innymi rozwiązaniami zarządzania siecią i obsługą serwisową nie tylko firmy NetSupport. Umożliwia tym samym uzupełnienie oferty pełnego wsparcia o komplementarne zestawy narzędzi:

 • Bezpośrednia integracja z NetSupport DNA Asset Management Suite.
 • Bezpośrednia integracja z NetSupport Manager Remote Control.

Wsparcie urządzeń mobilnych NetSupport ServiceDesk posiada wbudowane wsparcie dla urządzeń mobilnych zapewniając operatorom pracującym zdalnie na ciągłe prowadzenie wsparcia. ServiceDesk automatycznie rozpoznaje rodzaj przeglądarki i prezentuje interfejs WWW w uproszczonej wersji mobilnej.

Dostosowanie do potrzeb

 • Custom Data Designer allowing for customised data fields.
 • Profiled Operator access and customised functionality.
 • Streamlined creation of a solutions database to aid future help requests.
 • Use the intuitive design tool available to administrators to add custom data items to records.
 • Multi-lingual user interface.

Eksalacje i powiadomienia

 • Wysyła powiadomienia e-mail przy użyciu w pełni definowalnego szablonu.
 • Automatyczna eksalacja zdarzeń na podstawie reguł użytkownika.


Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt lub wysłanie zapytania, postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

Pytanie:

Dane kontaktowe: