Kontakt | Mapa
 


Aktualności

Warsztaty - EMC VXRAIL wstęp do hiperkonwergencji. 2016.07.19

Wraz z firmą S4E zapraszamy na warsztaty technologiczne EMC, podczas których opowiemy jak podnieść jakość przechowywania i przetwarzania danych, jak poprawić skuteczność operacyjną, wzmocnić bazy danych, polepszyć infrastrukturę wirtualizacyjną oraz rozwiązań chmurowych.

Warsztaty odbędą się 15 września w naszym biurze w Warszawie.

EMC VxRail to rozwiązanie sprzętowe stanowiące zintegrowaną platformę sprzętową służącą do budowy środowisk wirtualnych. W obudowie wielkości 2U zamknięte są: platforma serwerowa, przestrzeń na dane, oprogramowanie vmware i system backupu. Wszystkie elementy są wspólnie zarządzane z jednego interfejsu, posiadają wsparcie u jednego producenta i pozwalają na uruchomienie od 40 do 200 maszyn wirtualnych na jednym appliance. Dodatkową zaletą jest łatwość obsługi: 30 minut od wyjęcia z pudełka do uruchomienia całego środowiska, utworzenie serwera wirtualnego kilkoma kliknięciami …

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny ...


Warsztaty - Poznaj rozwiązanie EMC Avamar 2016.05.08

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych systemowi do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych EMC Avamar.

Warsztaty odbędą się 14 czerwca w naszym biurze w Warszawie. Podczas spotkania każdy z uczestników będzie miał okazję praktycznego poznania funkcjonalności i sposobu wykorzystania prezentowanego rozwiązania.

EMC Avamar oferuje unikalne rozwiązanie przyspieszające tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych oraz poprawiające wydajność. Dzięki filtrowaniu nadmiarowych segmentów danych i całościowej deduplikacji źródłowej Avamar zapewnia do 200% redukcji objętości wielkości danych, które są cotygodniowo transferowane.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny ...


Informacja o przekształceniu spółki 2015.04.29

Uprzejmie informujemy, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2015 roku dokonane zostało przekształcenie spółki SOFTINET Krzysztof Bojar, Piotr Szymański spółka cywilna w SOFTINET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W konsekwencji z dniem 29 kwietnia 2015 roku spółka SOFTINET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością weszła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki SOFTINET Krzysztof Bojar, Piotr Szymański spółka cywilna. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunkach prawnych, a w szczególności umowach, których spółka przekształcana była stroną.

Spółka SOFTINET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000555732. Numery NIP i REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają również numery rachunków bankowych spółki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż wszelkie dotychczasowe zobowiązania powstałe w trakcie naszej współpracy zostaną wykonane przez SOFTINET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponieważ przekształcona spółka SOFTINET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez SOFTINET Krzysztof Bojar, Piotr Szymański spółka cywilna.


Warsztaty "FORTINET - aktywna ochrona Twojej sieci." 2014.05.25

Z przyjemnością informujemy o kontynuacji cyklu bezpłatnych warsztatów technicznych, przybliżających technologie firmy Fortinet.

Podczas trwającego cztery godziny spotkania każdy z uczestników będzie miał okazję skonfigurowania polityk bezpieczeństwa oraz poznania unikalnych cech rozwiązań Fortinet podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Najbliższe terminy warsztatów:


Tytuł PARTNER OF EXCELENCE firmy Fortinet dla Softinet 2014.01.05

Jako jedna z trzech firm w Polsce otrzymaliśmy tytuł PARTNER OF EXCELLENCE, potwierdzający najwyższy poziom certyfikacji technicznej firmy FortiNet - producenta zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego.

Tytuł ten przyznawany jest partnerom którzy zatrudniają inżynierów posiadających certyfikaty potwierdzające wszystkie specjalizacje producenta: FortiGate Specialist, FortiMail Specialist, FortiWeb Specialist oraz FortiWireless Specialist.

Dzięki certyfikacji i wiedzy naszych pracowników możemy zaoferować Państwu usługi na najwyższym poziomie.